SZKOLA W GASZYNIE
 szkola

LINKI
 

WIELUN
 

Misja szkoły

 

W wychowaniu chodzi o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również

umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

Jan Paweł II

 

 

 

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.

 

WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE DOSTĘPNE Sˇ POD NUMEREM TEL: 043 842-75-69

Design by grzesjg(programs) and nicram(graphics) © 2006 Last modyfied 2010-06-17, 10:00 PM