KADRA PEDADOGICZNA

 

mgr Jolanta Ustyniak - dyrektor uczy przyrody i wychowania fizycznego

 

mgr Jadwiga Chrabańska - nauczycielka języka polskiego i historii

 

mgr Danuta Grześlak - nauczycielka matematyki i informatyki

 

mgr Violetta Galińska - nauczycielka nauczania zintegrowanego

i plastyki

 

mgr Leszek Grygiel - nauczyciel religii

 

mgr Magdalena Kowalczyk - nauczycielka nauczania zintegrowanego, muzyki

plastyki i techniki

 

mgr Beata Kucharczyk - nauczycielka oddziału przedszkolnego

i nauczania zintegrowanego

 

mgr Irena Pomorska - nauczycielka języka angielskiego

 

mgr Rafał Grzebiela - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Pracownicy obsługi

 

Katarzyna Sychla - sprzątaczka

 

Andrzej Torchała - palacz