Miejsca historyczne

 

 

Kościół w Gaszynie zaliczany jest do grupy drewnianych kościołów wieluńskich z XVI wieku. Do dnia dzisiejszego jego jedynym budulcem jest drewno modrzewiowe. Niemożliwe jest wskazanie inicjatora budowy, oprócz tego, że pochodził z rodu Gaszyńskich – Wierzchleyskich. Do chwili obecnej zachowała się archaiczna forma kościoła: prostokątna nawą oraz węższe i krótsze od niej prezbiterium zamknięte ścianą prostą. Nawę i prezbiterium pokryto jednym wspólnym dachem o jednej kalenicy. Kościół budowano techniką zrębową. Do obiektu przylega wieża wzniesiona zapewne w XVII wieku. Do 1683 roku obiekt określany jest jako kaplica pod wezwaniem świętego Zygmunta Króla i Męczennika. W 1683r. nastąpiło podniesienie kaplicy do rangi kościoła filialnego oraz zmiana wezwania na Najświętszej Marii Łaskawej. Kościół był kilkakrotnie gruntownie remontowany. Ostatnia restauracja kosztem mieszkańców wsi miała miejsce w latach 1970-1974. W roku 1987 erektowano po raz pierwszy w historii Gaszyna parafię. Pierwszym proboszczem był ks. Janusz Grela. Do dnia dzisiejszego funkcję tę pełnili: ks. Stanisław Tyburski, ks. Władysław Badura, ks. Maciej Woszczyk. Obecnym proboszczem jest ks. Z. Todos.

 

Tablice upamiętniające ofiary II wojny światowej