Sylwetki Kierowników i Dyrektorów szkoły (1902-2007)

 

 

Stanisława Jarczak

 

Długoletnia nauczycielka, inicjatorka budowy szkoły w Gaszynie, radna. Przepracowała w szkole 45 lat, od 1923r. do 1968r.

 

 

Stanisław Tokarczyk

 

Pełnił funkcję kierownika w latach 1968-1986. Przeprowadził modernizację i remonty szkoły, działał w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie.

 

 

Marian Stępień

 

Był dyrektorem w latach 1986-1989. Za jego kadencji założono instalacje centralnego ogrzewania, zmieniono pokrycie dachu, wyposażono szkołę w nowe pomoce dydaktyczne, zwiększono ilość sal lekcyjnych.

 

Telesfor Bak

 

Pracował na stanowisku dyrektora od 1989 do 2006 roku. Dbał o budynek szkoły, przeprowadzając modernizację i remonty. Utworzył bibliotekę oraz pracownię informatyczną.

 

Jolanta Ustyniak

 

Obecna pani dyrektor pełni funkcję od 2006r. Nadzoruje budowę boiska, dba nowoczesny wystrój i wyposażenie szkoły.

 

 

 

„Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce”